Ürün / Product: “Traktör” Bar Taburesi / Bar Stool


Malzeme / Materials:Bulunmuş Objeler ve çelik / Found objects and Steel Rods


Açıklama / Description:          Eski bir traktör oturağı ve çeşitli araba motoru parçaları birleştirilerek  bar taburesine dönüşmüştür. / An old tractor seat and several car engine parts are redesigned into a stool.

© Copyright 2009 Eralp Akyol

1998

⬅rondo.html
eralp akyoleralp_akyol.html
 ⬅spagetti.html